yabo88亚博体育app乳炎平(干奶期)

?
【主要成分】
? ?
苄星氯唑西林

【性状】
?
? 淡黄色的油混悬液,放置后分层,振摇后能均匀分散

【作用与用途】
? ? 用于治疗敏感菌引起的奶牛干乳期乳房炎

【用法与用量】
? ? 乳房注入,干乳期奶牛,每乳室10ml

【休药期】
? ? 牛28日;弃奶期:产犊后96小时

【包装规格】

? ? 10ml/支*24支/盒*6盒/箱

【贮藏】
? ? 密封,在凉暗处保存?